header

Home Schilderijen Portretten Contact    

 

meisje"God is wel onzichtbaar, maar Zijn werk (alles wat Hij heeft geschapen) bewijst Zijn eeuwige kracht. Want sinds het ontstaan van de wereld is Zijn bestaan duidelijk te herkennen in wat Hij gemaakt heeft." (spreuk uit de Bijbel)

Als ik naar de natuur kijk, kan ik niet anders dan geloven in een Schepper die met een groot gevoel voor humor, schoonheid en detail, al het leven heeft geschapen.

Maar wij hebben er wel een zootje van gemaakt. Honger, wreedheid, angst, wanhoop, egoïsme. Maar als ik inzoem op één vogeltje of bloem, dan zie ik weer de liefde die God had toen hij alles schiep. En ben ik dankbaar dat Hij nog steeds contact wil hebben met ons. Wel op één voorwaarde; dat wij geloven dat Jezus voor onze zonden is gestorven. Helaas is dat voor veel mensen te ongeloofwaardig. Maar toch, als je kunt geloven dat het leven in al zijn pracht en verscheidenheid uit één celletje is ontstaan.....?

God is invisible, but His creation (everything He made) proves His eternal power. For since the beginning of the world, His existance can be recognized by what He made. (verse from the Bible)